Jak jsem získal 4 nové zaměstnance pro IDEAL Automotive za pouhých 9 000 Kč?

Stabilita a silná značka jako turbo HR kampaně 🚀

Navrhovat HR kampaň pro velké klienty se zavedenou značkou je  jednodušší než pro menší méně známé firmy (tam je to ale zase o to větší výzva).

Když jsem navázal spolupráci se společností IDEAL Automotive Bor, těšil jsem se na skvělé výsledky, protože v oblasti jejího působení jde o dobře známou značku, což nám hrálo do karet v kombinaci s omezenou nabídkou práce v regionu.

Na jaké USPčka (unikátní prodejní argumenty) jsem vsadil? A jaké že jsou ty čísla? Přesvědčte se sami. ➝ 

0
Zájemců o práci
0
Nově přijatí zaměstnanci
0
Za 1 nového zaměstnance
Stabilita a jistota v turbulentní době

V případě HR kampaní svým klientům pokaždé doporučuji, aby uveřejnili nabízenou mzdu. Ne vždy je však toto doporučení vyslyšeno.Občas z důvodu korporátních směrnic, které to zakazují, jindy mzda není natolik atraktivní, aby ji chtěli zveřejňovat apod. V momentě, kdy mzdu do příspěvku nelze uvést, rozhodně nedosáhne svého plného potenciálu. To však neznamená, že i tak nemůže být úspěšný a získat mnoho zájemců. Je ale nutné komunikovat nějaké jiné benefity, nebo se zaměřit na aspekt pracovního místa u velké silné společnosti v kontextu současné ekonomické situace.

Přesně to jsem udělal u IDEAL Automotive – a zcela zásadní prodejní argument byl najednou na světě. Tento úhel pohledu funguje v současné době skvěle a tudíž není důvod toho nevyužít.

Pokud nechcete zveřejnit mzdu a benefity nabízené pozice nejsou nijak výjimečné, můžete komunikovat stabilitu a jistotu práce pro velkou silnou společnost v kontextu nejisté a turbulentní doby. Lidé na tento argument dnes hodně slyší.
4 noví zaměstnanci za 9 000 Kč? Neskutečné.

Kampaň jsem postavil na generování kontaktů prostřednictvím formulářů, které zájemci na Facebooku/Instagramu vyplní. V případě IDEAL Automotive jsme se bohužel nedohodli na zveřejnění mzdy, a tudíž jsem vsadil zejména na stabilitu a jistotu pracovního místa. Tento argument však zafungoval hned a reklama začala generovat velké množství zájemců o zaměstnání – celkem jich bylo 117. Zpočátku jsem předpokládal, že relevance zájemců při takovém výkonu nebude nejvyšší a byl jsem připraven řešit to „zjemněním síta“ (například přidání více otázek do formuláře apod.), v tomto případě však tento problém nenastal.

Získat velké množství zájemců je věc jedna, druhá (a důležitější) je získat nové zaměstnance. V tomto případě došlo k překonání veškerých očekávání a podle posledních informací společnost přijala 4 nové zaměstnance. Z kampaně, za kterou utratili 9 000 Kč! (+ má odměna). Naprosto skvělý výsledek, a tak spokojenost zavládla na obou stranách.

TIP: Nejlepší prodejní argumenty u HR kampaní
Mzda
1 směnný provoz
Stabilita firmy - jistota práce
Zajímavé benefity
Co si z toho odnést? 👀

Upřímně řečeno – potenciálnímu zaměstnanci na výrobních pozicích (a často i na vyšších) je úplně ukradené jak dlouho je vaše firma na trhu, jaká je její vize, poslání či hodnoty. Zajímá jej, co to znamená pro něj a co z toho bude mít.

Tyto pro vás důležité aspekty lze komunikovat i chytřeji tak, aby zájemce zaujaly. Například namísto „naše firma je na trhu již 30 let“ můžete mluvit o stabilitě a jistotě zaměstnání. Tento argument funguje v současné ekonomické situaci skvěle a zájemci na něj slyší.

Mluvte jazykem vašich kandidátů a o věcech, které je zajímají.

Chcete také zvýšit zisk díky reklamě na sociálních sítích?

Rád s vámi zkonzultuji váš projekt