Minimální rozpočet u HR kampaní není cesta. Proč?

Firmy nevyužijí ani 50 % potenciálu kampaní na Facebooku. Zjistěte, proč nejspíš zbytečně pálíte peníze. 🔥 ->

Následující případovka bude netypická – anonymní. Na příkladu jednoho ze svých bývalých klientů ukážu, proč některé firmy nevyužívají potenciál marketingu na Facebooku na maximum a jak tomu předejít. V tomto případě to je opravdu velká škoda a velice slibně vypadající kampaň s nadprůměrnou nabídkou nepřinesla kýžené ovoce

Spolupráci se společností XY jsme zahájili, abychom získali zájemce na pozice CNC obráběče a operátora konvenčních strojů. K tomuto účelu jsem vybral klasické kampaně pro generování potenciálních zákazníků (v tomto případě zaměstnanců), kdy klient obdrží výstup v podobě CSV tabulky, ve které jsou kontakty na získané uchazeče, jejich jméno, telefonní čísla apod. V podstatě jakékoliv údaje, které ve formuláři nastavíme.

Hlavními taháky této kampaně byla kombinace ochoty zveřejnit mzdu, která navíc byla velmi nadprůměrná, přátelského kolektivu, o který HR oddělení skutečně pečuje, a dlouhý seznam benefitů jako jsou veškeré možné bonusy a příspěvky, vlastní jídelna se stravou za skvělou cenu apod. Vše teda nasvědčovalo téměř jistému úspěchu. Vždyť často získají zaměstnance i klienti, kteří nejsou ochotni mzdu zveřejnit – upřímně, většinou proto, že je mizerná. Očekávání však zůstala nenaplněna a žádný úspěch se nekonal. Proč? ->

0
Zájemců o práci
0
Získaných zaměstnanců
0
Investováno do rozpočtu
Nesnažte se rozpočty minimalizovat za každou cenu. Pro jednoduché pozice do výroby, kde není třeba vzdělání, rozpočet nastavte na alespoň 9,000 Kč / měsíc. Nebojte se však investovat více. Vždyť není i například 20,000 Kč pořád skvělá částka za získaného zaměstnance?
Tak v čem byl problém...?

Naprosto upřímně – výsledkem této kampaně nebyl žádný nový zaměstnanec, což se občas stává. Škoda však je, že v tomto případě to tak dopadnout rozhodně nemuselo. Jak to?

Příčinou bylo nastavení minimálního rozpočtu – nakonec pouze 3,650 Kč, což je opravdu málo. Povedlo se získat 53 zájemců, z nichž však nikdo nakonec nenastoupil.

Finální data však byla skvělá a jsem přesvědčen, že při investici vyšší částky bychom získali nejen zájemce, ale také nového pracovníka. I kdyby investovaná částka měla být 20.000 Kč, není to stále skvělá cena za nového zaměstnance? Minimalizace rozpočtu je občas velká chyba, stejně jako u této kampaně. Nevyužijete tak ani zdaleka možnosti, jaké vám v oblasti náboru platforma nabízí.

Nechcete však hledat jehlu v kupce sena a probírat se mnoha nerelevantními zájemci? I to se dá řešit. ->

TIP: Jak odhadnout minimální vhodný rozpočet a získat alespoň 1 zaměstnance
Typ pracovní pozice

Je důležité rozlišit typ pracovní pozice. Nejnižší rozpočty (od 6,000 Kč/měs.) vám můžou fungovat u pracovníků výroby, rozhodně však ne například u obchoďáků, které hledá každý nebo více kvalifikovaných pracovníků.

Počet obyvatel lokality

Většina HR kampaní bude cílena na nějakou určitou lokalitu. Zásadní také je, kolik lidí a konkurenčních firem v této lokalitě působí. V Šumperku (25 tis. obyvatel) bude stačit pro stejnou pozici menší rozpočet než v Praze.

Značka

Je vaše firma známá? V regionu? Celorepublikově? Jak na lidi vaše značka působí?  Tyto faktory také výrazně ovlivňují výsledky kampaně a mimojiné potvrzují, že brand-awareness marketing je i pro B2B společnosti důležitý a přínosný.

Trh

Na rozpočet se také musíme dívat v kontextu dění na trhu práce. Například obrovská poptávka po IT expertech naprosto diskvalifikuje možnost úspěšně obsadit takovouto pozici reklamou na sociálních sítích.

Nechcete mnoho nerelevantních zájemců?

Při tvrobě HR kampaně na Facebooku máme v podstatě 3 možnosti – generování zpráv od uchazečů, generování formulářů s kontakty a údaji nebo získávání návštěvníků kariérního webu s cílem nějaké konverze.

Chceme-li mít méně zájemců, ale o to relevantnějších (a dražších), doporučuji nevyužívat možnosti zpráv, ale zvolit formuláře. Od zájemce je zde vyžadována větší časová investice a tudíž se méně stává, že by jej někdo vyplnil nechtěně.

Pomyslné síto dále můžeme zjemnit nevyužitím možnosti automatického vyplňování některých údajů do formulářů (jméno, telefon, e-mail), která je zde k dispozici. V momentě, kdy nastavíte tyto pole pouze k manuálnímu vyplnění, dáte tak pro vás „bezvýznamným klikačům“ (lidé, co kliknou na všechno a ve skutečnosti zájem nemají) další pomyslnou kládu do cesty a odradíte je.

Chcete-li filtrovat uchazeče ještě více, lze přidat další otázky a formulář tak udělat komplexnější. Nutná časová dotace k jeho odeslání je opět větší, a tudíž získáme lidi, kteří mají větší zájem.

Berte však v potaz, že zjemňováním onoho síta určitě přicházíte i o část uchazečů, kteří jsou relevantní (a líní zdlouhavé formuláře vyplňovat). Je již na vás, zda zvolíte jednodušší variantu a raději si všechny na HR  oddělení obvoláte, nebo půjdete druhou nastíněnou cestou, která nese kvalitnější kontakty.

Chcete také zvýšit zisk díky reklamě na sociálních sítích?

Rád s vámi zkonzultuji váš projekt